Piraatti Pulkkis

Opiskelu ja koulutus Vaasassa

Suomi on pitkään ollut koululaisten suhteen kärkimaita, mutta PISA-tulokset ovat kääntyneet laskuun. Etenkin poikien koulumenestys on heikentynyt merkittävästi entisestä, emmekä tiedä vielä tuleeko lasku jatkumaan.

Koulutus ja osaaminen ovat pitkään olleet Suomen valtteja. Suomessa on runsaasti tuotekehitystä sekä kehittyneen teknologian valmistusta, enkä usko Suomen pysyvän erityisen houkuttelevana maana mikäli suomalaisen osaamisen taso kääntyy laskuun. Motivaatio opiskeluun ja itsensä kehittämiseen luodaan jo nuorena. Mikäli lapsella tuhotaan usko ja mielenkiinto sekä koulutukseen sekä omaan osaamiseen on tilannetta vaikea muuttaa enää vanhempana. Suomalaiseen osaamiseen tulee panostaa entistä enemmän jo peruskoulusta lähtien.

Kaupunginvaltuustossa ei voida merkittävästi vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä eduskunta tekee. Vaasa voisi silti kaupunkina puolustaa omaa koulutustaan ja pyrkiä olemaan vähintään Suomen mittapuulla paras. Tämä saa alkunsa jo peruskouluun panostamalla. 

Suuret ryhmäkoot haittaavat sekä viihtyvyyttä että oppimistuloksia. Kouluja sulkemalla saavutettavat säästöt eivät ole merkittäviä verrattuna siihen, mitä lasten osaamiselle tapahtuu. Heikot oppimistulokset näkyvät väistämättä tulevaisuudessa. Jo ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa ollaan tilanteessa, jossa kaikki nuoret eivät pärjää, saati siinä kuinka monet haluavat ja pärjäävät korkeakouluissa. Kaikki ongelmat eivät ole lähtöisin peruskoulutuksesta, mutta laadukkaampi peruskoulutus antaa yhä useammalle eväät opiskella mieluisaan alaan ja niin pitkälle kuin haluaa. Ryhmäkokojen pienentäminen tulee kaupungille kalliiksi, mutta inokkaampi ja osaavampi nuoriso on arvokkaampaa kuin raha.

Samalla kun takaamme lasten osaamisen tason, on erittäin tärkeää ylläpitää kaiken tasoista koulutusta Vaasassa. Vaasan kaupungin tulisi panostaa entistä enemmän Vaasan korkeakoulutuksen tason säilymiseen. Vaasan Yliopisto ja Vaasan Ammattikorkeakoulu ovat merkittäviä vaikuttajia Vaasan houkuttelevuudessa, niin asukkaille kuin yrityksillekin. Korkeakoulujen elinvoimaisuus on yksi merkittävä tekijä Vaasan energiaklusterin menestyksessä. Tasokas korkeakoulutus voi olla hyvä houkutin esimerkiksi Teslalle sijoittaa tehtaansa Vaasaan.

Tällä hetkellä Vaasan tavoite on olla vetovoimainen yritysten silmissä. Mikäli koulutus päästetään romahtamaan, Vaasa joutuu houkuttelemaan yritysten lisäksi osaavia työntkeijöitä muualta. Ilman työntekijöitä ei Vaasa houkuta yrityksiäkään.


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat